European Archery Athletes Foundation

Etikai Kódex

Az alapítvány tagjai tudatában vannak az íjász sport összetettségének, melynek során a teljes egyént helyezi előtérbe és ezzel összhangban a testi és lelki folyamatok összességének kiteljesítését tartja elsődlegesnek.

Összegzés

Tiszteletben kell tartania és meg kell védenie minden személy emberi és polgári jogait, és nem vehet részt tisztességtelen vagy diszkriminatív tevékenységben és nem engedhet meg ilyen viselkedést sem.

Alapvető fontosságú az etikus magatartás kialakítása és fenntartása, az alapítvánnyal kapcsolatba kerülő személyek (edző, tanuló, szülő, támogató, segítő stb.) részéről, figyelembe véve az adott ország etikai normáit.

Ez az etikai kódex csupán egy keretrendszer, amelyen belül szükséges működni, és irányelveket fogalmaz meg, nem pedig szabályokat.

Magatartás

E magatartási kódexet elfogadó személyek vállalják az általuk vállalt feladat felelősségét is:

Ide tartozik a felelősség a sportolóval annak szüleivel, családjával és kollégáival, munkáltatójával és azzal a szervezettel szemben, amelynek égisze alatt működik.

Az alapítvány munkájában tevékenykedő személyek segítsék az íjászokat / tanulókat reális, de kihívást jelentő és elérhető célokat kitűzni. Segítse az íjászokat / tanulókat a siker meghatározásában a személyes célok elérésével, amelyeket kölcsönös megbeszélések és megállapodás alapján határoznak meg. Ezeket a célokat; legyen az íjászmozgás vagy közismereti tudás megszerzése, rögzíteni kell, hogy a javulás és az idő előrehaladtával hivatkozhassanak rájuk.

Kommunikáció

Tartson fenn pozitív kommunikációt minden személlyel. Használjon úgynevezett „becsomagolt dicséretet” a hibák kijavításához. Ez a technika két pozitív és biztató állítás közé illesztett korrekciós utasítás nyújtására összpontosít.

Méltóság

Az egyén méltóságának védelme az emberi lét alapvető követelménye

Bármilyen tevékenységben résztvevő személyek között tilos megkülönböztetést tenni faj, nem, etnikai származás, vallás, filozófiai vagy politikai vélemény, családi állapot vagy bármely olyan területen, amely sértő vagy súlyosbító tényezőt jelenthet bármely olyan személy számára, akivel kapcsolatba kerül.

Semmilyen gyakorlat, amely a résztvevők testi vagy lelki sérülését okozhatja, nem tolerálható. Minden dopping kísérlet minden szinten szigorúan tilos. Bármilyen kábítószerrel való visszaélésre vagy abban való részvételre való késztetés bármilyen formája már önmagában is ellentmond a Nemzetközi Edzői Magatartási Kódexnek.

A résztvevők vagy nézők elleni zaklatás vagy visszaélés minden formája; akár fizikai, szellemi, szakmai vagy szexuális, tilos.

Fair play

Mindig támogatni szükséges a szabályok betartását és annak betartatását.

Ösztönözni kell és aktívan követni kell azokat az intézkedéseket, amelyek fokozatosan javítják a teljesítményt biztonságos és figyelmes módon. Semmilyen úton nem veszélyeztetheti senki a sportolók egészségét a jövőbeni teljesítmény elérése érdekében.

Az edzések és programok közvetlenül a sportolóra vonatkozzanak, és legyenek összhangban a tanuló életkorával, képességeivel és tapasztalataival, ne okozzanak semmilyen cselekvőképtelenséget.

A foglalkozás vezetőjének felelősséget kell vállalnia a foglalkozáson résztvevő személyekért és azok viselkedéséért is. Figyelni kell a jó hírnévre térben és időben egyaránt.

Fontos az egyén tiszteletben tartása, legyen az akár barát vagy ellenfél. A sportolót meg kell tanítani, hogy méltó módon tudja kezelni a vereséget vagy győzelmet.

A foglalkozás vezetőjének kérésre be kell tudnia mutatnia a képesítéséről szóló dokumentumait.

Kompetencia

A foglalkozás vezetőnek figyelembe kell vennie tudásának és képességének korlátait/határait; és nem vállalhat felelősséget és feladatot sem az adott résztevékenységben, ha nincs kellően felkészülve az adott feladatra.

A foglalkozás vezetőnek / edzőnek fel kell ismernie és el kell fogadnia, ha szükséges vagy indokolt a sportolót más szakemberekhez irányítani a további fejlesztése érdekében. Adott esetben felelősségük az is, hogy ellenőrizzék annak a személynek vagy szervezetnek a hozzáértését, amelyhez íjászukat irányítják.

A foglalkozás vezetőnek tartózkodnia kell attól, hogy olyan környezetben dolgozzon, amely nem biztonságos, vagy veszélyezteti a sportolók vagy más résztvevő biztonságát vagy egészségét.

A foglalkozás vezetőnek aktívan keresniük kell személyes és/vagy szakmai fejlődésük javításának módjait; felelősséggel tartoznak önmaguknak, sportolóiknak, saját képességeik és hatékonyságuk javításáért.

Személyi normák

A személyes megjelenés egyéni preferencia és kultúra kérdése, de az edzőnek a tisztaság és a hatékonyság képét kell vetítenie; és ne olyan képet vetítsen, ami sértené akár a bámészkodókat, akár az edző íjászokat.

A foglalkozás vezetőjének tisztában kell lenniük a magas színvonalú edzés tartással, hogy megmutassák azt sportolóiknak, szüleiknek és családjaiknak, más edzőknek, nézőknek, tisztségviselőknek és minden olyan személynek, aki a közelben tartózkodik, vagy képes megfigyelni a tevékenységet.

A foglalkozás vetetők soha nem dohányozhatnak, amikor foglakozást, edzést vagy felkészítést tartanak.

A foglalkozás vezetők nem ihatnak alkoholos italt az edzés lebonyolítása előtt. Ez befolyásolhatja döntéseiket vagy az edzői kompetenciájukat, és veszélyeztetheti a sportolók vagy az edzés nézőinek biztonságát is. Az is sértő lehet az íjászok számára, ha alkoholszagot éreznek annak a személynek a leheletéből, aki edzi őket, és az alkoholos gőzök kilégzése nem ad túl jó képet egy fontos edzésért felelős személyről.

Titoktartás

Az edző tudomására jutott bizalmas információt tilos más személynek vagy személyeknek továbbadni az információt nyújtó személy kifejezett jóváhagyása nélkül.

Az edzők nem hozhatják nyilvánosságra a rájuk bízott információt sem személyes haszonszerzés, sem más személy vagy szervezet jó hírnevének károsítása érdekében.

Egyes személyek vagy szervezetek, joggal ismerhetnek meg bizalmas információkat. Az edző felelőssége annak eldöntése, hogy az ilyen információk megosztása az adott személlyel vagy szervezettel az íjász vagy a sportszervezet érdekeit szolgálja-e. Néhány példa erre:

  • Teljesítményinformációk a csapat vagy a verseny kiválasztásához.
  • Információk nyilvánosságra hozatala az orvosok, a sportoló szülei vagy családja számára, ahol a sportoló egészsége vagy biztonsága veszélybe kerülhet.
  • Információk nyilvánosságra hozatala a gyermekek vagy kiszolgáltatott felnőttek bántalmazástól való védelme érdekében.
  • Információk nyilvánosságra hozatala jogi vagy fegyelmi követelmények miatt.
Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása